Image

Image
Šta je PS Perfect Pro
 • Mikrobiološki stimulator rasta biljaka, posebno dizajniran za kulture na otvorenom polju
 • Poboljšava i ojačava zdravstveno stanje biljaka i poboljšava kvalitet kao i prinos kroz svojstva vrhunskog startnog đubriva i sinergijske aktivnosti mikroorganizama Trichoderma asperellum T34
PS Perfect Pro kombinuje prednosti:
 • Vrhunskog mikrogranulisanog startnog đubriva
 • Jedinstvenog soja mikroorganizama Trichoderma asperellum T34 za start plus efekat

Princip delovanja

PS Perfect Pro osim što u svom sastavu nosi hranjive materije, mikro elemente i sinergističke mikroorganizme, uz pomoć istih ima pozitivan efekat na aktivaciju fosfora prisutnog u zemljištu i pruža gajenim kulturama bolju dostupnost fosforu, a istom povećava mobilnost u zemljištu.

Situacije prilikom kojih se preporučuje primena:
 • Analizom zemljišta je utvrdjeno prisustvo fosfora ali se nalazi u  obliku koji nije dostupan biljci i koji nije prikladan za apsorpciju i normalan razvoj biljaka
 • Fosfor u zemljištu se ne nalazi u aktivnoj mobilnoj formi
 • Korenov sistem biljke ima poteškoće da apsorbuje fosfor koji se nalazi udaljen od semena biljke (problem dostupa i distribucije đubriva)

Glavne prednosti startnog đubriva:
 1.  Vrlo sitne granule: brzina otpuštanja hranjiih materija je obrnuto proporcionalna kvadratnoj površini dijametra granule, što ovom djubrivu daje izuzeto brzu aktivnost.
 2.  Direktan kontakt sa semenom biljke ovog đubriva pruža mogućnost kontrolisanog preuzimanja hranjiva, naročito u ranim razvojnim fazama biljke.
 3.  Mogućnost pravilnog i ravnomernog doziranja prihrane i prilagođavanja unosa hranjivih materija u skladu sa stvarnim potrebama gajene kulture (NPK +mikro elementata).


Sastav
:  9  % N : 40 % P2O5  : 1 % Zn + Trichoderma asperellum T34 (cfu/g:  5,7 x 105 )

Pakovanje:  20 kg

Doza primene:  20 kg/ha

Primena:
primena inkorporacijom u zemljište uz korišćenje adaptera za mikrogranulisana đubriva, PS Perfect Pro je moguće mešati zajedno sa zemljišnim insekticidima.

Rok trajanja: 
6 meseci na temparaturama ispod 10 C
3 meseca na sobnim temparaturama

 

Image

Način delovanja – Start plus efekat u 4 koraka:

Trichoderma asperellum potpomaže apsorpciju fosfora

•  Direktno povećava preuzimanje fosfora (povećava dostupnost i mobilnost aktivnog fosfora)
•  Povećava dostupnost fosfora čak i pri niskim temparaturama zemljišta

 
Kada obavezno treba koristiti PS Perfect Pro 
Pri uslovima stresnog okruženja:
 • Kada je evidentan nedostatak fosfora u zemljištu za normalan razvoj biljaka
 • Prilikom rane sjetve i niskih temparatura zemljišta
 • U slučajevima redukovanog plodoreda
Prednost preparata PS Perfect Pro:
 • Praktična primena, u jednom prolazu, prilikom setve, bez dodatnih operacija u polju
 • Direktan uticaj na brzinu preuzimanja hranljivih materija, mobilizacija fosfora i stvaranje fizičke barijere za odbranu of zemljišnih patogena
 • Bolji i brži razvoj korenovog sistema, ukorenjavanja biljke uz efekat stimulacije rasta i povećanje tolerantnosti na oscilacije temparatura
Image
 • Veći prinos i viši kvalitet konačnog roda, povećana fotosintetska aktivnost, smanjenje nivoa mikotoksina (redukcija DON nivoa), povećanje količine šećera
Image
Image
 • Pomoć gajenoj kulturi u stresnim uslovima (niske temparature, rana setva, nizak nivo dostupnog fosfora, uski plodored, visoke temparature, nedostatak vlage)
Brza aktivacija uz pomoć startnog đubriva
+
Imunizacije gajene kulture
Image
Image
Image