Image

Image
Šta je Trifender Pro

   Mikrobiološki stimulator rasta biljaka namenjen za primenu u proizvodnju povrća i u selektovanim ratarskim kulturama, na bazi mikrooganizma Trichoderma asperellum soj T34.

Način delovanja:

   Nakon aplikacije preparata Trifender Pro i inkorporacije u zemljište ili preko unosa putem navodnjavanja kap po kap, mikroorganizmi Trichoderma asperellum, uz pomoć izuzetno brze propagacije stvaraju nepovoljne uslove za razvoj agresivnih zemljišnih patogena poput Fusariuma i drugih gljivičnih oboljenja, stvarajući fizičku barijeru oko korenovog sistema biljke.
   Delovanjem mikroorganiama Trichoderma asperellum, dolazi do oslobađanja i aktivacije fosfora prisutnog u zemljištu te stvaranja simbiotskog efekta uz pomoć kojeg gajena kultura ima veći i brži pristup hranjivim materijama i razvija snažaniji korenov sistem. Unutar same biljke se stimuliše stvaranje fitohormona auxina koji kao krajnji efekat ima razvoj zdravije biljke spremne da donese maksimalan biološki potencijal roda.

Način delovanja – Start plus efekat u 4 koraka:

Trichoderma asperellum potpomaže apsorpciju fosfora

•  Direktno povećava preuzimanje fosfora (povećava dostupnost i mobilnost aktivnog fosfora)
•  Povećava dostupnost fosfora čak i pri niskim temparaturama zemljišta

Prednost primene preparata Trifender Pro:
 • Jednostavnost primene folijarnom aplikacijom na zemljište i inkorporacijom, unosom kroz sistem navodnjavanja kap po kap ili direktnim mešanjem u supstrat
 • Jačanje imunog sistema biljke
 • Stvaranje fizičke barijere protiv agresivnih zemljišnih patogena
 • Bolji razvoj korenovog sistema i jače ukorenjavanja biljke
 • Veći prinos i bolji kvalitet ploda
 • Prihvatljivost za konvencionalnu i organsku proizvodnju
Preporuke za primenu preparata Trifender Pro:
 • Pri folijarnoj aplikaciji radni pritisak na prskalici nema direktan uticaj na efikasnost preparata
 • Idealna velicina dizne za aplikaciju : TJ6
 • Veličina pojedinačnih filtera bi trebalo da ima mrežicu 30 ili manju
 • Za upotrebu kroz sistem navodnjavanja kap po kap, mora se ukloniti fini filter u sistemu, a sistem nakon aplikacije mora da se ispere sa čistom vodom
 • Preparat Trifender Pro ima najveću efikasnost na temparaturama 12-25 °C i pri vlažnosti zemljišta od 60-70 %
 • Preporučeni pH vode pri aplikaciji : 4,5-8,0

Sastav:   Trichoderma asperellum T34 (cfu/g:  1,1 x 108 )

Pakovanje: 1 kg (za upotrebu u proizvodnji povrća), 10 kg (ratarske kulture)

Doza primene:  1-2 kg/ha

Primena:
folijarna aplikacija sa inkorporacijom u zemljište ili preko sistema navodnjavanja kap po kap.

Rok trajanja: 
24 meseca na temparaturama ispod 10 C
6 meseci na sobnim temparaturama

Image
Preporučene doze primene:
Preporuke u proizvodnji povrća

Način proizvodnje i metod primeneTrifender ProPoslednja primena
Podloga za proizvodnju rasada / supstrat
(inkorporacija)
1-2 g/m3Pre sadnje
Leje / kontejneri za proizvodnju rasada
(folijarna primena)
0,1-0,2 g/m2
(podrazumevana visina posude 5 cm)
Pre ili neposredno nakon setve ili prilikom rasađivanja
Pre rasađivanja
(inkorporacija)
2 kg/ha Pre rasađivanja / sadnje
Putem sistema za navodnjavanje
(zalivanje kroz sistem)
2 kg/ha*
( u zavisnosti od količine vode- max. 1.000 g / 100 lit. )
Posle rasađivanja


Trifender Pro – folijarna aplikacija u proizvodnji povrća

Proizvodnja povrća na otvorenom : proizvodnja korenastog povrća - mrkva/šargarepa

Proizvodnja rasada: folijarni tretman redova; 0,1 - 0,2 g/m²
Pre rasađivanja ili sadnje: 1 - 2 kg/ha, folijarna aplikacija uz inkorporaciju ili zalivanje rastvorom preparata.
Doza primene zavisi od plodoreda :
   - ako se proizvodnja povrća planira na površinu gde su prethodno gajene kulture poput uljane repice ili suncokreta, povećan je rizik od visoke koncetracije patogena tipa Sclerotinia ⇒ u takvim slučajevima je neophodno koristiti višu dozu primene (2 kg/ha)
   - ako se proizvodnja povrća planira na površinu gde je prethodna gajena kultura bila pšenica ⇒ u takvim slučajevima je dovoljna niža doza primene (1 kg/ha)

Proizvodnja povrća na otvorenom / u plasteniku : proizvodnja lisnatog i plodonosnog povrća

Proizvodnju rasada: neophodno je izvršiti prskanje redova pre sadnje; 0,1-0,2 g/m².
Pre rasađivanja ili sadnje : potrebno je izvršiti inkorporaciju ili zalivanje vodenim rastvorom 2 kg/ha.
U intenzivnoj proizvodnji (preko sistema za  navodnjavanje kap po kap):
  - Jednokratno: zalivanje proizvodnje sa dozom od 1 kg/ha svakih 4-5 nedelja
  - Split primena: svake 2 nedelje sa dozom od 0,5 kg /ha ili svake nedelje sa dozom od 0,25 kg /ha

Image
Image
Image