Primena mikrobioloških preparata u proizvodnji povrća

Mikrobiološki preparati kao aktivnu materiju u svom sastavu imaju žive mikrobiološke organizme iz prirode, koji imaju sinergistički efekat na rast i razvoj gajenih kultura, potpomažu razvoj biljaka u stresnim uslovima, stimulišu prirodne procese i aktiviraju odbrambene mehanizme biljaka i njihovu otpornost na pojedine bolesti, uz pomoć stimulacije proizvodnje auksina (biljnog fitohormona).

Mikrobiološki organizmi povećavaju mikrobiološku aktivnost u zemljištu, potpomažu procese razlaganja organskih ostataka i aktiviraju hranjive materije iz zemljišta, povećavaju dostupnost i mobilnost makro elemenata (prvenstveno fosfora koji je odgovoran za rast i razvoj samih biljaka) te aktiviraju mehanizme prirodne odbrane biljaka od napada različitih patogena.

Višestrukom primenom ovih preparata, prirodnim putem se vrši suzbijanje patogena u zemljištu i razvija se zdrav eko sistem za proizvodnju povrća, bez negativnih i štetnih efekata hemijskih proizvoda. Preparati Trifender Pro i Artis se nalaze na listi organske proizvodnje. Preparati na bazi mikroorganizma Trichoderma asperellum (PS Perfect i Trifender Pro), stvaraju nepovoljne uslove u zemljištu za razvoj pojedinih gljivičnih obolenja poput Fusariuma, Phytiuma, Sclerotinie i Verticiliuma kao i drugih zemljišnih patogena, stvarajući fizičku barijeru na korenovom sistemu biljke, koji onemogućava njihov razvoj.

Preparat Artis negativno utiče na razvoj nematoda u zemljištu, vrši redukciju populacije i na taj način aktivno štiti gajenu kulturu.

Tehnologija proizvodnje povrća (Proizvodnja rasada)
Jedinstvene prednosti:

PS Perfect Pro:
Boost start efekat
Imunizacija biljke i njen zdrav razvoj
Suzbijanje zemljišnjih patogena bolesti
Poboljšanje stanja zemljišta
Efekat startnog djubriva (unos makro i mikro elementa)

Preporuka za primenu: prilikom pripreme supstrata, izvršiti unos preparat PS Perfect direktnim mešanjem sa supstratom. Količina preparata zavisi od odabira medija za proizvodnju i tipa supstrata. Normalna doza primene je 10-20 g/m³ ili 1-2 g/m² (podrazumevana visina posude 5 cm).

Trifender Pro:
Boost start efekat
Imunizacija biljke i njen zdrav razvoj
Stimulacija proizvodnje Auksina (biljnih fitohormona)
Redukcija patogena u zemljištu i stvaranje barijere
Povećanje otpornosti biljke na stres
Poboljšanje mikrobiologije zemljišta
Proizvod za klasičnu i organsku proizvodnju
JAK, RAZVIJEN I ZDRAV RASAD

Preporuka za primenu: prilikom pripreme supstrata, izvršiti unos preparata Trifender Pro direktnim mešanjem sa supstratom. Kolicina preparata zavisi od odabira medija za proizvodnju i tipa supstrata. Normalna doza primene je 1-2 g/m³ ili 0,1-0,2 g/m² (podrazumevana visina posude 5 cm).

Namenjeni za primenu u proizvodnji:
Paprike, Paradajza, Kupusa, Karfiola, Krastavca, Lubenice i dinje, Tikvice, Patlidžana, Salate

Image Image Image
Image
Tehnologija proizvodnje povrća (Proizvodnja na otvorenom i u plastenicima)
Jedinstvene prednosti:

PS Perfect Pro:
Boost start efekat
Imunizacija biljke i njen zdrav razvoj
Suzbijanje zemljišnjih patogena bolesti
Poboljšanje stanja zemljišta
Efekat startnog djubriva (unos makro i mikro elementa)

Preporuka za primenu: prilikom rasadjivanja, izvrsiti djubrenje inkorporacijom preparata PS Perfect. Normalna doza 1-2 g/m² ili 20 kg/ha

Namenjeni za primenu u proizvodnji:
Paprike, Paradajza, Kupusa, Karfiola, Krastavca, Lubenice i dinje, Tikvice, Patlidžana, Salate, Mrkve, Maka

Image

Prihrana preparatom PS Perfect Pro

Trifender Pro:
Boost start efekat
Imunizacija biljke i njen zdrav razvoj
Stimulacija proizvodnje Auksina (biljnih fitohormona)
Redukcija patogena u zemljištu i stvaranje barijere
Povećanje otpornosti biljke na stres
Poboljšanje mikrobiologije zemljišta
Proizvod za klasičnu i organsku proizvodnju

Preporuka za primenu:
a) Pre rasadjivanja: potopiti rasad u vodeni rastvor preparata Trifender Pro - 1 g/lit vode
b) Prilikom rasađivanja, potrebno je izvršiti inkorporaciju ili zalivanje vodenim rastvorom 2 kg/ha
c) Jednokratno: zalivanje(preko sistema za navodnjavanje kap po kap) proizvodnje sa dozom od 1 kg/ha svakih 4-5 nedelja
d) Split primena: svake 2 nedelje sa dozom od 0,5 kg /ha ili svake nedelje sa dozom od 0,25 kg /ha

Image

Dezinfekcija rasada pre rasađivanja sa preparatom Trifender Pro

Artis:
Stimulacija rasta biljaka, suzbijanje i redukcija populacije nematoda u zemljistu u proizvodnji povrća i krompira

Preporuka za primenu:
Prilikom proizvodnje u intenzivnoj tehnologiji sa sistemom za navodnjavanje kap po kap: zalivanje povrća svake 4 nedelje sa dozom 2 kg/ha. Moguće je podeliti dozu: 1,0 kg/ha x svake 2 nedelje ili 0,5 kg/ha x svake nedelje.
Za suzbijanje nematoda u krompiru potrebno je povećati dozu na 3-4 kg/ha.

Image

Zalivanje proizvodnje sa preparatima Trifender Pro i Artis