Delovanje
COFAS 10 EC je kontaktni insekticid sa digestivnim delovanjem iz klase piretroida. Suzbija larve i odrsle forme insekata. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe on svoje delovanje ispoljava sprečavanjem transporta Na-jona kroz membranu nervnih ćelija. Klasi fikacija rezistentnosti (IRAC): 3.

Primena
Krompir:
– Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 0,10-0,12 l/ha (1-1,2 ml na 100 m²), u vreme masovnog piljenja larvi.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela.
→ Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i alkalnim preparatima.
→ Može se primenjivati u proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put.

Aktivna materijaAlfa cipermetrin 100 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode200-400 l/ha
Karenca14 dana
Pakovanje50 ml, 100 ml, 1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.