Primena
Corelle D se koristi:

u usevu šećerne repe: za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na početku pojave imaga u količini primene od 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml na 100 m²), sa zemlje, prskanjem i orošavanjem, uz utrošak vode 200-400 l/ha.

u zasadu jabuke: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i zelene jabukine lisne vaši
(Aphis pomi) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (7,5 – 10 ml u 10 l vode).
Tretman izvoditi na početku formiranja kolonija vaši i pre ubušivanja gusenice jabukinog smotavca.

Aktivna materijaHlorpirifos 500 g/l +
Cipermetrin 50 g/l
Formulacijakoncentrat za emulziju-EC
Utrošak vode200-400 l/ha (krompir)
1000 l/ha (jabuka)
Karenca28 dana za šećernu repu
28 dana za jabuku
Pakovanje100ml, 300ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

 

Bezbednosni list