Vreme primene Bolesti / štetočine / koroviNaziv preparata Količina primene
Tretman semenaglavnicaTebusha 6 FS50 ml/100 kg semena
Od prvog kolenceta, do lista zastavičarapepelnica, rđa,
bolesti lista i stabala
null
     ili
null
1 l/ha

1 l/ha
biljne vaši, žitna pijavicanull0,3 l/ha
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni koroviTomigan
     +
Laren Max PX
0,4 l/ha
+
15 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Trend® 90
Od lista zastavičara do početka cvetanjafuzarioza klasa, pepelnica, rđa, siva pegavost lista i stablanull1 l/ha
Suzbijanje korova nakon žetvejednogodišnji i višegodišnji korovinull3-10 l/ha


Preuzmite plan zaštite pšenice


podeli ovo sa drugima