Vreme primene Korovi / štetočine Naziv preparata Količina primene
Pre predsetvene obrade (inkorporacija)Zemljišne štetočineGlowis CS1,5-2,0 l/ha
Posle setve, a pre nicanja ili
kukuruz do 3 lista
Jednogodišnji uskolisni
i širokolisni korovi
null
     +
preparat na bazi
terbutilazina
2 l/ha
null
     +
null
     +
okvašivač
2 l/ha
     +
0,25 l/ha
Kukuruz 4-6 listovaJednogodišnji i
višegodišnji uskolisni i
širokolisni korovi
null
     +
null
     +
okvašivač
1,25 l/ha
     +
0,25 l/ha
null1,25 l/ha
Kukuruz 2-8 listovaŠirokolisni korovinull
     +
okvašivač
0,25 l/ha


Preuzmite plan zaštite kukuruza


podeli ovo sa drugima