Primena
Azaka® 250 SC je preparat na bazi aktivne materije azoksistrobin koja spada u hemijsku grupu strobilurina koja ispoljava translaminarna i sistemična svojstva. Primenjuje se:

u vinovoj lozi: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,075% (7,5 ml u 10 l vode), preventivnim tretiranjem, pre pojave simptoma, počev od faze 13 BBCH skale pa do početka šarka (BBCH 81), za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,075% (7,5 ml u 10 l vode), u zavisnosti od uslova za pojavu oboljenja, tokom cele sezone od faze razvijena tri lista (BBCH 13) do početka formiranja plodova (BBCH 71);

u malini: za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara (Didymella applanata) u koncentraciji 0,035% (3,5ml u 10 l vode) preventivnim tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja (faza 61 BBCH skale).
 

Aktivna materijaazoksistrobin 250 g/l
Formulacijakoncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode600-1000 l/ha (vinova loza), 400-600 l/ha (malina)
Karenca 21 dan vinova loza, 10 dana malina
Pakovanje50ml, 200ml, 1

Podeli ovo sa drugima

 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.