Delovanje
PRIVADO je sistemični fungicid, koji spada u hemijsku grupu benzimidazola. Na prouzrokovače biljnih bolesti deluje preventivno i kurativno. Svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom mitoze i deobe ćelija. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 1.

Primena
Pšenica:
– Pepelnica (Blumeria graminis), siva pegavost (Septoria spp.) i rđa (Puccinia spp.); 1kg (10g na 10 m²), preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Preporuke i napomene vezane za primenu

→ Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije i preparatima na bazi bakra. Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.
Privado se može koristiti i za suzbijanje bolesti koštičavog voća (Monilinia spp.) i skladišnih bolesti jabučastog voća (Cladosporium spp, Monilinia spp., Gleosporium spp.).
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine: 1 put.

 

Aktivna materijaTiofanat-metil 700 g/kg
FormulacijaKvašljivi prašak (WP)
Utrošak vodePšenica 200-400 l/ha
KarencaPšenica: obezbeđena vremenom primene
Pakovanje100 g, 500 g, 1 kgPodeli ovo sa drugima

informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.