Delovanje
ADISEO® 960 EC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid iz grupe hloracetamida. Korovske biljke ga apsorbuju korenom i izdancima. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji ćelijske deobea. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K3

Primena
Suncokret:
- 1 l/ha, na humoznim zemljištima (3-5% humusa), posle setve, a pre nicanja useva i korova.
- 1,2 l/ha, na humoznim zemljištima (više od 5% humusa), posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se koristiti i u usevu kukuruza, soje i šećerne repe.
→ U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje 6 meseci od tretiranja ne smeju se sejati jara žita i drugi uskolisni usevi. Na tretiranim površinama mogu se odmah sejati kukuruz, grašak, soja i pasulj.
→ 6 meseci nakon primene mogu se sejati paradajz, ozima pšenica, ozimi ječam i lucerka.
→ 12 meseci nakon primene mogu se sejati paprika, luk, krastavac i strna žita.

Aktivna materijaS-metolahlor 960 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom
primene
Pakovanje250 ml, 1lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.