Bingo 480Delovanje
Bingo® je totalni, sistemični herbicid koji se primenjuje folijarno. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibiranjem biosinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): G.

Primena

Strništa i nepoljoprivredne površine: u količini 3–10 l/ha (30–100 ml na 100 m²), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, pa do faze punog cvetanja (korovi visine 15-40 cm).

Voćnjaci: u količini 2–8 l/ha (20–80 ml na 100 m²), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, pa do faze punog cvetanja (korovi visine 15-40 cm).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intezitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjom količinom vode. Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intezitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većom količinom vode. Sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze.

Aktivna materijaGlifosat-IPA so 480 g/l
FormulacijaKoncentrovani rastvor (SL)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje1l, 5l, 20l 

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.