Image


Primena
Didikvat® je neselektivni kontaktni herbicid i desikant namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, u zasadima voća i vinove loze i u usevima krompira. Osim za suzbijanje korova, DIDIKVAT® se koristi za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.) u usevima lucerke i deteline. Takođe se koristi za desikaciju cime krompira, suncokreta, soje i uljane repice kao i za desikaciju semenske lucerke i deteline u vreme biološke zrelosti.

 

Aktivna materijaDikvat-dibromid 140 g/l
FormulacijaKoncentrovani rastvor (SL)
Količina primene3-6 l/ha
Utrošak vode300-600 l/ha
KarencaKao herbicid: 28 dana - voće i vinova loza;
Obezbeđena vremenom primene: krompir, lucerke
Kao desikant : 10 dana - krompir;
Obezbeđena vremenom primene: suncokret, soja, semenska lucerka
Pakovanje300ml, 1l, 5l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

 

Bezbednosni list